บทความ

รูปภาพ
 !!!เทคโนโลยีผ่าตัดเปลี่ยนหัวคน!!!

                          เป็นเทคโนโลยีผ่าตัดเปลี่ยนหัวนั้นอาจมองว่าเป็นเรื่องที่เพ้อฝันสำหรับ                                              ใครหลาย แต่สำหรับผู้ป่วยที่ร่างกายเป็นมะเร็ง  ผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อเสื่อม                                                      หรือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้งานได้นั้นแน่นอน                                                ว่าพวกเขาต้องมีความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นำ คำถาม : เทคโลโลยีผ่าตัดเปลี่ยนหัวคนสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่?
ตอบ  สามารถเกิดขึ้นได้จริงหากทุกฝ่ายร่วมมือกัน แต่จะทำสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคต!!

อ้างอิง : http://www.meepanda.com/chang-human-head/